مشتریان عزیز از این قسمت می توانید هر گونه شکایت یا انتقاد را ثبت نمایید. واحد نظارت موارد دریافتی را به دقت پیگیری و نتیجه را خدمت شما اعلام خواهد نمود.

با تشکر از همراهی شما

فرم ثبت شکایت مشتریان