در راستای بهبود خدمات شرکت ونداد سرویس همواره به نظرات ارزشمند شما مشتریان گرامی نیاز دارد لذا خواهشمند است ضمن تکمیل فرم نظر سنجی زیر ما را در ارتقا کیفیت خدمات یازی فرمایید.
از همراهی و توجه شما عزیزان کمال تشکر را داریم

فرم نظر سنجی